Privacyverklaring Studio 1 Salon

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.studio1salon.nl, gebruikers van de Studio 1 Salon-omgeving binnen de mobiele applicatie ‘Kapper’ en klanten van de vestiging in Sassenheim van Studio 1 Salon, hierna te noemen: wij of de Salon.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met Studio 1 Kappers of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking

Persoonsgegevens van klanten worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het inplannen van afspraken;
 • het goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;
 • het beantwoorden van vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
 • het kunnen bijhouden van persoonlijke spaarpunten;
 • ter verbetering van onze website;
 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij:

 • Gegevens door jou mondeling verstrekt, ingevuld op het klantformulier, ingevuld in de afspraaktplugin op onze (mobiele)site of in de mobiele applicatie. De met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken:
  • Je naam;
  • Geboortedatum*;
  • Geslacht*;
  • Adresgegevens*;
  • Je telefoonnummer;
  • Je e-mailadres.
 • Klantgegevens uit onze historie met jou:
  • Gemaakte afspraken;
  • Behandelingen;
  • Gekochte producten;
  • Recepten;
  • Kassabonnen;
  • Gespaarde punten;
  • Log verzonden e-mail.

Verder verwerken wij de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website of mobiele applicatie:

  • Gegevens over je activiteiten op onze website;
  • IP-adres internetbrowser en apparaat type.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt hiervoor tweemaal toestemming gevraagd. Eerst vult u uw gegevens in op onze website, waarna u een bevestigingsmail ontvangt. In deze mail bevestigt u de inschrijving voor de nieuwsbrief, door op de link te klikken in de mail.

Om een persoonlijke nieuwsbrief te kunnen versturen hebben wij uw e-mail adres en volledige naam nodig. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Voor onze nieuwsbrief kunt u zich op ieder moment uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief. Deze link is tevens te vinden op onze contactpagina.

Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. Door uzelf aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat de verzonden data door MailChimp wordt verwerkt, en gaat u akkoord met de privacy en algemene voorwaarden van Mailchimp

Cookies

Onze Salon gebruikt op haar website cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser.

De volgende soorten cookies worden op onze website gebruikt.

 • Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct kan functioneren.
 • Analytische cookies worden gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren.
Functionele cookies

Lijst met functionele cookies:

NaamDoelGeldigheid
wfvt_#Onthoudt de ingeleverde gegevens van de gebruiker wanneer een opmerking in een blogbericht wordt ingediend. Het doel is om formuliervelden automatisch in te vullen voor daaropvolgende opmerkingen, om tijd te besparen voor de gebruiker.Sessie
wordfence_verifiedHumanControleert of u een mens bent en geen machine.Sessie
Analytische cookies

Verder maakt deze website gebruik van Google Analytics. De Salon gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Salon heeft hier geen invloed op. De Salon heeft jouw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Social media buttons

Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarwegender belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met de Salon: studio1kappersonline@gmail.com.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor jouw gegevens zijn verstrekt, dan wel op de grond van de wet is vereist. Dit komt neer op een maximale periode van 7 jaar na jouw laatste afspraak in de Salon.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

 • de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert);
 • Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem);
 • onze accountant (als je een uitgestelde betaling doet).

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Linda van den Broek.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018

Contactgegevens

Naam Salon:Studio 1 Salon
Adres:Hoofdstraat 175
2171 BB Sassenheim
Telefoon:0252-228860
E-mail:studio1kappersonline@gmail.com